Адреса

Болікс Україна Вишневе, вул. Промислова 10
 
tel: +38 050 41 777 66

e-mail: olena.kalinich@bolix.ua

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ:
+380 50 253 10 00

Administratorem Państwa danych osobowych jest BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu, 34-300, przy ul. Stolarskiej 8; tel.: +48 33 475 06 00, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bolix.pl. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. komunikacji z użytkownikami strony. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie usług informatycznych. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć zadane pytanie.